Про затвердження Положень про державні лікарні ветеринарної медицини

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України
від 28 жовтня 2008 року N 238

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2008 р. за N 1118/15809

На виконання Закону України "Про ветеринарну медицину", постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року N 1075 "Питання Державного департаменту ветеринарної медицини" та з метою удосконалення державного управління в галузі ветеринарної медицини НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

- Положення про обласні державні лікарні ветеринарної медицини;

- Положення про районні державні лікарні ветеринарної медицини;

- Положення про міські державні лікарні ветеринарної медицини (далі - Положення), що додаються.

2. Управлінню організації ветеринарної справи Державного комітету ветеринарної медицини України (Маковський М. І.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління організації ветеринарної справи Маковському М. І. після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання головним управлінням ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту ветеринарної медицини від 24 грудня 2002 року N 74 "Про затвердження Положень про державні лікарні ветеринарної медицини", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 січня 2003 року за N 25/7346.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Комітету 

Г. Б. Іванов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
від 28 жовтня 2008 р. N 238

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2008 р. за N 1118/15809 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласні державні лікарні ветеринарної медицини

1. Обласні державні лікарні ветеринарної медицини (далі - Лікарні) відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" є державними установами ветеринарної медицини для здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та протиепізоотичних заходів і підпорядковуються головним управлінням ветеринарної медицини в областях.

2. Лікарні у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету ветеринарної медицини України, головних управлінь ветеринарної медицини в областях та цим Положенням.

3. Основними завданнями Лікарень є:

- охорона області від занесення з території інших держав, областей або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження за межі адміністративної території або карантинної зони;

- ветеринарне обслуговування тварин господарств різних форм власності та фізичних осіб на відповідній території;

- реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством;

- профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин і їх лікування;

- захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

- сприяння:

а) упровадженню системи ідентифікації тварин;

б) постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

в) упровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини.

4. Лікарні відповідно до покладених на них завдань:

1) організовують та здійснюють профілактичні, діагностичні, лікувальні заходи;

2) здійснюють заходи для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях (об'єктах), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;

3) здійснюють ветеринарно-санітарні та інші протиепізоотичні заходи в разі виникнення інфекційних хвороб;

4) аналізують причини виникнення хвороб, недугів тварин та їх загибелі, розробляють рекомендації щодо їх профілактики та лікування;

5) організовують спільно із закладами охорони здоров'я, державною санітарно-епідеміологічною службою, структурними підрозділами МНС роботу із захисту населення від зоонозів та своєчасний обмін інформацією про хвороби тварин;

6) разом з головним управлінням ветеринарної медицини в області, державною санітарно-епідеміологічною службою беруть участь у розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань, спільних для людей і тварин;

7) отримують інформацію, необхідну для встановлення епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки безпечності продукції тваринного походження;

8) здійснюють ветеринарне обслуговування тварин господарств різних форм власності та фізичних осіб;

9) ведуть облік хворих і загиблих тварин;

10) беруть участь у межах своєї компетенції у проведенні атестації робочих місць, спеціалістів ветеринарної медицини;

11) видають органам страхування висновки щодо причин захворювання, вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;

12) сприяють упровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини;

13) видають ветеринарні документи;

14) проводять заходи щодо профілактики і ліквідації хвороб тварин (крім випадків, передбачених у статті 98 Закону України "Про ветеринарну медицину"), лікування тварин, які страждають на хвороби та недуги, лабораторних досліджень, ветеринарно-санітарної експертизи товарів, видача відповідних ветеринарних документів здійснюється за рахунок їх власників згідно з тарифами відповідно до статті 99 Закону України "Про ветеринарну медицину".

15) ведуть облік проведеної роботи та подають звіти головним управлінням ветеринарної медицини в установленому порядку;

16) здійснюють інші функції, необхідні для виконання покладених на них завдань відповідно до законодавства.

5. Лікарню очолює начальник, який за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини (далі - Начальник).

Начальник призначається на посаду і звільняється з посади начальником головного управління ветеринарної медицини області.

Начальник Лікарні має заступника, який за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини і призначається та звільняється з посади начальником Лікарні.

Начальник повинен мати: вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом не менше як 3 роки.

6. Начальник Лікарні:

керує діяльністю Лікарні;

призначає на посади та звільняє з посад спеціалістів та обслуговуючий персонал Лікарні;

застосовує в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Лікарні;

організовує роботу Лікарні, розподіляє обов'язки між спеціалістами ветеринарної медицини і затверджує посадові інструкції працівників Лікарні;

розробляє структуру, штатну чисельність та кошторис Лікарні, які затверджуються відповідно до законодавства;

вносить пропозиції головному управлінню ветеринарної медицини в області про поліпшення матеріально-технічного забезпечення Лікарні.

7. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення Лікарень та їх структурних підрозділів здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету.

8. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства.

9. Лікарні є юридичними особами, мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, бланки і печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

10. Ліквідація Лікарні проводиться відповідно до чинного законодавства України.

 

Заступник голови
Державного комітету
ветеринарної медицини України 

 
 
М. В. Пацюк 

 
 
Поиск :

Введите слово или фразу для поиска: (например, «профендер»)

22.12.2021

Пьяные попугаи затерроризировали жителей города Подробнее »

21.12.2021

Школьник пошел в туалет и пережил нападение медведя-губача Подробнее »

20.12.2021

Огромный крокодил целиком проглотил акулу на глазах у рыбаков Подробнее »