Приложения №№  12345678;  9;  10111213  Вернуться

Додаток 9
до Порядку видачі ветеринарних документів 

 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ 

 

N  

INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE
на м'ясо, м'ясні та молочні продукти, рибу і рибопродукти, які експортують з України
for meat, meat and milk products, fish and fish products exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт_______________________________________________________
Frontier Inspection Post
Найменування продукції________________________________________________________________
Name of the product
Кількість місць________________________________________________________________________
Number of the products
Упаковка_____________________________________________________________________________
Type of package
Маркування___________________________________________________________________________
Identification marks
Вага нетто____________________________________________________________________________
Net weight

1. ПОХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ/ORIGIN OF THE PRODUCT

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю__
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory

_____________________________________________________________________________________

Походження продукції__________________________________________________________________
Origin of the product

2. НАПРАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ /DESTINATION OF THE PRODUCT

Країна призначення____________________________________________________________________
Country of destination
Країни транзиту_______________________________________________________________________
Countries of transit
Пункт перетину кордону________________________________________________________________
Point of crossing the board
Найменування та місцезнаходження одержувача____________________________________________
Name and address of consignee
Транспорт
(вказати N вагонів, автомашин, рейс літака, судна)__________________________________________
_________________________________________________________

Means of transport
(specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)
Маршрут руху транспорту______________________________________________________________
Route of transportation
N накладних__________________________________________________________________________
No of consignments

3. Я, ЩО НИЖЧЕ ПІДПИСАВСЯ, ЛІКАР ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЗАСВІДЧУЮ, ЩО ПОДАНІ ДО ОГЛЯДУ М'ЯСО, М'ЯСНІ ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, РИБА І РИБОПРОДУКТИ:

I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination meat, meat and milk products, fish and fish products:

- одержані від здорових тварин, визнані придатними для вживання в їжу_______________________
derived from healthy animals, recognized as fit for consumption

- вироблені на підприємствах, що перебувають під постійним контролем державної ветеринарної
служби, мають експлуатаційний дозвіл на експорт і відповідають ветеринарним вимогам України_
manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Services, have export permission and satisfy veterinary requirements of the Ukraine

- виходять з області, благополучної щодо інфекційних захворювань тварин (за списком МЕБ) та
ящуру протягом більш як____________місяців_____________________________________________
derived from the premises and locality, which are safe with respect with to infectious diseases (included in the O.I.E. list) and foot and months desease since more than ____________ months

- до забою тварини були піддані ветеринарному огляду, а туші та органи від них - післязабійній
ветеринарно-санітарній експертизі, свинину було досліджено на трихінельоз з негативним
результатом___________________________________________________________________________
before slaughter the animals were subjected to the veterinary inspection; carcasses and their organs were-subjected to meat inspection; meat of swines was examined for measles, trichinellose with negative results

- м'ясні та молочні продукти, рибопродукти перед відправленням досліджені на радіоактивне
забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження, рівень
радіоактивного забруднення при дослідженні не перевищує __________ Бк/кг___________________
the meat and milk products, fish products before shipment were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory, licensed for such tests. The level of contamination dod not exceed _________ Bk/kg

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/ADDITIONAL INFORMATION
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.___
Means of Transport were cleaned and disinfected by methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено/Made on "______" __________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище, ініціали/title, name)

 
Печатка/Stamp                                       Підпис/Signature __________________ 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА

 

N 

COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE
на м'ясо, м'ясні та молочні продукти, рибу і рибопродукти, які експортують з України
for meat, meat and milk products, fish and fish products exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт_______________________________________________________
Frontier Inspection Post
Найменування продукції________________________________________________________________
Name of the product
Кількість місць________________________________________________________________________
Number of the products
Упаковка_____________________________________________________________________________
Type of package
Маркування___________________________________________________________________________
Identification marks
Вага нетто____________________________________________________________________________
Net weight

1. ПОХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ/ORIGIN OF THE PRODUCT

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю__
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________________________________________________

Походження продукції__________________________________________________________________
Origin of the product

2. НАПРАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ/DESTINATION OF THE PRODUCT

Країна призначення____________________________________________________________________
Country of destination
Країни транзиту_______________________________________________________________________
Countries of transit
Пункт перетину кордону________________________________________________________________
Point of crossing the board
Найменування та місцезнаходження одержувача___________________________________________
Name and address of consignee
Транспорт
(вказати N вагонів, автомашин, рейс літака, судна)__________________________________________
_________________________________________________________

Means of transport
(specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)
Маршрут руху транспорту ______________________________________________________________
Route of transportation
N накладних__________________________________________________________________________
No of consignments

3. Я, ЩО НИЖЧЕ ПІДПИСАВСЯ, ЛІКАР ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЗАСВІДЧУЮ, ЩО ПОДАНІ ДО ОГЛЯДУ М'ЯСО, М'ЯСНІ ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, РИБА І РИБОПРОДУКТИ:

I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination meat, meat and milk products, fish and fish products:

- одержані від здорових тварин, визнані придатними для вживання в їжу_______________________
derived from healthy animals, recognized as fit for consumption

- вироблені на підприємствах, що перебувають під постійним контролем державної ветеринарної
служби, мають експлуатаційний дозвіл на експорт і відповідають ветеринарним вимогам України_
manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Services, have export permission and satisfy veterinary requirements of the Ukraine

- виходять з області, благополучної щодо інфекційних захворювань тварин (за списком МЕБ) та ящуру протягом більш як __________ місяців______________________________________________
derived from the premises and locality, which are safe with respect with to infectious diseases (included in the O.I.E. list) and foot and months desease since more than ______________ months

- до забою тварини були піддані ветеринарному огляду, а туші та органи від них - післязабійній
ветеринарно-санітарній експертизі, свинину було досліджено на трихінельоз з негативним
результатом __________________________________________________________________________
before slaughter the animals were subjected to the veterinary inspection; carcasses and their organs were-subjected to meat inspection; meat of swines was examined for measles, trichinellose with negative results

- м'ясні та молочні продукти, рибопродукти перед відправленням досліджені на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не перевищує _____________ Бк/кг________________
the meat and milk products, fish products before shipment were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory, licensed for such tests. The level of contamination did not exceed _________ Bk/kg

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/ADDITIONAL INFORMATION
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.___
Means of Transport were cleaned and disinfected by methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено/Made on "______" __________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ініціали/title, name) 

Печатка/Stamp  

Підпис/Signature __________________ 

Приложения №№  12345678;  9;  10111213  Вернуться

загрузка...
 
 
Поиск :

Введите слово или фразу для поиска: (например, «профендер»)

22.01.2021

Огромного сома длиной с человека поймали в Париже возле Лувра Подробнее »

21.01.2021

Смертельная схватка курицы со змеей попала на видео Подробнее »

20.01.2021

Выявлен продлевающий жизнь напиток Подробнее »