Приложения №№  1234567891011;  12  Вернуться

 

Додаток 12
до Порядку видачі ветеринарних документів 

 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ  

 

N 

INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE

Про стан здоров'я тварин
On origin and health of animals

Я, що нижче підписався, державний лікар ветеринарної медицини
I, signing below, state doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ініціали, посада)
                                                                                                          (name, title)
засвідчую, що після проведеного мною клінічного огляду _____________________________________
hereby certify that after the testing conducted by myself                                                            (дата)
                                                                                                                                                                             (date)
тварини ______________________________________________________________________________
animals                                                                                             (вид тварин)
                                                                                                         (animals species)
в кількості _______________________________________________________________________   голів,
in number                                                                                                                                                                                                       heads
що належать
belonging to
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування юридичної особи, населеного пункту, району, області)
                                                                       (names of legal entity, village, district, region)
_____________________________________________________________________________________

і відправляються ______________________________________________________________________
directed to                                                      (країна, пункт перетину кордону і кінцевий пункт призначення,
                                                                      (country, point of crossing the board and the last station of destination,
_____________________________________________________________________________________,
                                            N автомашин, вагонів або назва судна, рейсу літака) (потрібне підкреслити)
                                                  N of carriage or ship's name, plane flight, cargo cars) (please underline)
протягом 21 дня перебували під ветеринарним наглядом і визнані клінічно здоровими.
under veterinary surveillance during 21 days and found as healthy clinically.

Тварини виходять з України, вільні від ящуру, везикулярного стоматиту, везикулярної хвороби свиней, чуми великої і дрібної рогатої худоби, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби, вузликового дерматиту, пропасниці долини Рифт, блутанга, віспи овець і кіз, африканської чуми коней, африканської чуми свиней, чуми птиці.
Animals from Ukraine are free from foot-and-mouth disease,vesicular stomatitis, vesicular disease of swine, cattle goat and sheep pest, contagious pleuropneumonia of cattle, dermatitis nodulosa, Rift valley fever, blue tongue, sheep and goat pox, African pest of horses, African swine fever, poultry cholera.

Ці тварини виходять із адміністративного __________________________________________ району,
These animals are originated from administrative                                                                                     region
благополучного щодо класичної чуми свиней, чуми птиці, та із господарства, благополучного щодо бруцельозу, туберкульозу, лептоспірозу, кампілобактеріозу, трихомонозу, піроплазмідозів, сибірки, трихофітії, вірусної діареї, хвороби Ауєскі, паратуберкульозу, інфекційного ринотрахеїту протягом останніх 12 місяців.
free from hog cholera and from farm without brucellosis, tuberculosis, leptospirosis, campylobacillosis, trichomonosis, pyroplasmidosis, anthrax, trichophytosis, viral diarrhoea, Aujeszky disease, paratuberculosis, infectious rinotracheitis during the last 12 months.

Тварин досліджено з негативним результатом на:
Animals were tested with negative results for:
туберкульоз ____________________________________ - внутрішньошкірний тест, туберкулін ППД
tuberculosis                                     (дата)                                        intracutaneous test, PPD tuberculin
                                                                 (date)

бруцельоз ______________________________________________________________ - РА, РСК, РБП
brucellosis                                                                            (дата)                                                                 FN, CFT, RBA
                                                                                                 (date)
ензоотичний лейкоз ________________________________________________ - реакція імунодифузії
enzootic leucemia                                                                          (дата)                                              immunodiffusion test
                                                                                                              (date)

Тварин вакциновано проти:
Animals are vaccinated against: 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

Тварин за 14 днів до відправки двічі обробили проти лептоспірозу дигідрострептоміцином у дозі по 25 мг/кг маси тіла з інтервалом у 14 днів.
Animals were treated twice 14 days before departure against leptospirosis with dihydrostreptomycinum in dose 25 mg/kg of bodyweight with 14 days interval.

М'ясо, що його одержать від забою цих тварин, за радіоактивним забрудненням не перевищуватиме міжнародних граничнодопустимих рівнів (600 Бк).
The meat obtained from these animals after slaughter will not exceed the international permissible level of radioactive contamination (600 Bk).

Тваринам не вводили синтетичні гормональні або тиреостатичні препарати та антибіотики.
The animals were not treated with synthetic hormonal or thyreostatic drugs and antibiotics.

Засоби транспортування продезінфіковано.
Transportation means are disinfected.

Укладено "_____" ________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine 

______________________________
(підпис)
(signature)  

__________________________
(прізвище, ініціали)
(name) 

М. П.
(Stamp) 

  

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА  

 

N 

COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE

Про стан здоров'я тварин
On origin and health of animals

Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини
I, signing below, state doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)
                                                                                                                       (name, title)

засвідчую, що після проведеного мною клінічного огляду _____________________________________
hereby certify that after the testing conducted by myself                                                             (дата)
                                                                                                                                                                           (date)
тварини ______________________________________________________________________________
animals                                                                                                     (вид тварин)
                                                                                                                (animals species)
в кількості ______________________________________________________________________  голів,
in number                                                                                                                                                  heads

що належать
belonging to
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування юридичної особи, населеного пункту, району, області)
                                                                       (names of legal entity, village, district, region)
_____________________________________________________________________________________
і відправляються ______________________________________________________________________
directed to                                                    (країна, пункт перетину кордону і кінцевий пункт призначення,
                                                                      (country, point of crossing the board and the last station of destination,
_____________________________________________________________________________________,
                                              N автомашин, вагонів або назва судна, рейсу літака) (потрібне підкреслити)
                                              N of carriage or ship's name, plane flight, cargo cars) (please underline)
протягом 21 дня перебували під ветеринарним наглядом і визнані клінічно здоровими.
under veterinary surveillance during 21 days and found as healthy clinically.

Тварини виходять з України, вільні від ящуру, везикулярного стоматиту, везикулярної хвороби свиней, чуми великої і дрібної рогатої худоби, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби, вузликового дерматиту, пропасниці долини Рифт, блутанга, віспи овець і кіз, африканської чуми коней, африканської чуми свиней, чуми птиці.
Animals from Ukraine are free from foot-and-mouth disease,vesicular stomatitis, vesicular disease of swine, cattle goat and sheep pest, contagious pleuropneumonia of cattle, dermatitis nodulosa, Rift valley fever, blue tongue, sheep and goat pox, African pest of horses, African swine fever, poultry cholera.

Ці тварини виходять із адміністративного __________________________________________ району,
These animals are originated from administrative                                                                                     region

благополучного щодо класичної чуми свиней, чуми птиці, та із господарства, благополучного щодо бруцельозу, туберкульозу, лептоспірозу, кампілобактеріозу, трихомонозу, піроплазмідозів, сибірки, трихофітії, вірусної діареї, хвороби Ауєскі, паратуберкульозу, інфекційного ринотрахеїту протягом останніх 12 місяців.
free from hog cholera and from farm without brucellosis, tuberculosis, leptospirosis, campylobacillosis, trichomonosis, pyroplasmidosis, anthrax, trichophytosis, viral diarrhoea, Aujeszky disease, paratuberculosis, infectious rinotracheitis during the last 12 months.

Тварин досліджено з негативним результатом на:
Animals were tested with negative results for:

туберкульоз ____________________________________ - внутрішньошкірний тест, туберкулін ППД
tuberculosis                                              (дата)                                  - intracutaneous test, PPD tuberculin
                                                                     (date)
бруцельоз ______________________________________________________________ - РА, РСК, РБП
brucellosis                                                                                         (дата)                                                       FN, CFT, RBA
                                                                                                               (date)
ензоотичний лейкоз ________________________________________________ - реакція імунодифузії
enzootic leucemia                                                                             (дата)                                           immunodiffusion test
                                                                                                                 (date)

Тварин вакциновано проти:
Animals are vaccinated against: 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

Тварин за 14 днів до відправки двічі обробили проти лептоспірозу дигідрострептоміцином у дозі по 25 мг/кг маси тіла з інтервалом у 14 днів.
Animals were treated twice 14 days before departure against leptospirosis with dihydrostreptomycinum in dose 25 mg/kg of bodyweight with 14 days interval.

М'ясо, що його одержать від забою цих тварин, за радіоактивним забрудненням не перевищуватиме міжнародних граничнодопустимих рівнів (600 Бк).
The meat obtained from these animals after slaughter will not exceed the international permissible level of radioactive contamination (600 Bk).

Тваринам не вводили синтетичні гормональні або тиреостатичні препарати та антибіотики.
The animals were not treated with synthetic hormonal or thyreostatic drugs and antibiotics.

Засоби транспортування продезінфіковано.
Transportation means are disinfected.

Укладено "_____" ________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine 

______________________________
                                  (підпис) 
                               (signature)  

__________________________
                   (прізвище, ініціали)
                               (name) 

М. П.
(Stamp) 

  

  Приложения №№  1234567891011;  12  Вернуться

загрузка...
 
 
Поиск :

Введите слово или фразу для поиска: (например, «профендер»)

22.01.2021

Огромного сома длиной с человека поймали в Париже возле Лувра Подробнее »

21.01.2021

Смертельная схватка курицы со змеей попала на видео Подробнее »

20.01.2021

Выявлен продлевающий жизнь напиток Подробнее »