Приложения №№  12345678910;  11;  1213  Вернуться

 

Додаток 11
до Порядку видачі ветеринарних документів 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ  

 

N 

INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE
на корми рослинного походження, які експортують з України
for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт
Frontier Inspection Post _________________________________________________________________
Найменування продукції
Name of the product ____________________________________________________________________
Вага нетто
Net weight ___________________________________________________________________________

1. Походження продукції/Origin of the product
Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
____________________________________________________________________________________ 

Name and address of producer, indicate the name of administrative territory ___________________________
2. Направлення продукції/Destination of the product
Країна призначення
Country of destination __________________________________________________________________
Країни транзиту
Countries of transit _____________________________________________________________________
Пункт перетину кордону
Point of crossing the board _______________________________________________________________
Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee ___________________________________________________________
Транспорт
Means of transport ______________________________________________________________________
                                                                   (вказати N вагона, автомашини/specify the number of the wagon, truck)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подані до огляду вказані корми рослинного походження походять із місцевості, вільної від інфекційних хвороб тварин за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також від інших гострозаразних інфекційних хвороб, які небезпечні для великої рогатої худоби, свиней та птиці; протягом останніх 3 місяців не мають в собі ентеропатогенної мікрофлори і сальмонел та токсигенних грибів, що підтверджується експертизою державної ветеринарної лабораторії, яка акредитована на такі дослідження.Транспортні засоби очищені та продезінфіковані засобами та методами, що прийняті в Україні.

(I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination above mentional feeds of vegetal origin: originate from the locality, free both from infectious disease included in the O.I.E. list during the last 12 months, and also from other infectious diseases, which are dangerous for cows, pigs and poultry, during the last 3 months: do not contain enteropathogenic strains of microflora and salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducting such examinations. Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means approved in Ukraine.)

Зерно перед відправкою ____________ року перевірено на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.

Експертиза N ______ на радіоактивне забруднення при дослідженні
не вище ____________ Бк/кг.

The grains before shipment on ______________were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory licensed for conducting such tests.

Analysis N ________ the level of contamination
did not exceed _______________ Bk/kg.

Укладено/Made on ________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини

State doctor of veterinary medicine

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ініціали/title, name)

Підпис/Signature
М. П./Stamp 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА  

 

N 

COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE
на корми рослинного походження, які експортують з України
for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт
Frontier Inspection Post _________________________________________________________________
Найменування продукції
Name of the product ____________________________________________________________________
Вага нетто
Net weight ____________________________________________________________________________

1. Походження продукції/Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
____________________________________________________________________________________ 

Name and address of producer, indicate the name of administrative territory __________________________

2. Направлення продукції/Destination of the product
Країна призначення
Country of destination ___________________________________________________________________
Країни транзиту
Countries of transit _____________________________________________________________________
Пункт перетину кордону
Point of crossing the board _______________________________________________________________
Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee ___________________________________________________________
Транспорт
Means of transport ______________________________________________________________________
                                                                   (вказати N вагона, автомашини/specify the number of the wagon, truck)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подані до огляду вказані корми рослинного походження походять із місцевості, вільної від інфекційних хвороб тварин за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також від інших гострозаразних інфекційних хвороб, які небезпечні для великої рогатої худоби, свиней та птиці; протягом останніх 3 місяців не мають в собі ентеропатогенної мікрофлори і сальмонел та токсигенних грибів, що підтверджується експертизою державної ветеринарної лабораторії, яка акредитована на такі дослідження. Транспортні засоби очищені та продезінфіковані засобами та методами, що прийняті в Україні.

(I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination above mentional feeds of vegetal origin: originate from the locality, free both from infectious disease included in the O.I.E. list during the last 12 months, and also from other infectious diseases, which are dangerous for cows, pigs and poultry, during the last 3 months: do not contain enteropathogenic strains of microflora and salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducting such examinations. Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means approved in Ukraine.)

Зерно перед відправкою ____________ року перевірено на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.

Експертиза N ______ на радіоактивне забруднення при дослідженні
не вище ____________ Бк/кг.

The grains before shipment on ______________were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory licensed for conducting such tests.

Analysis N ________ the level of contamination
did not exceed _______________ Bk/kg.

Укладено/Made on ________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ініціали/title, name)

Підпис/Signature
М. П./Stamp

Приложения №№  12345678910;  11;  1213  Вернуться

загрузка...
 
 
Поиск :

Введите слово или фразу для поиска: (например, «профендер»)

22.01.2021

Огромного сома длиной с человека поймали в Париже возле Лувра Подробнее »

21.01.2021

Смертельная схватка курицы со змеей попала на видео Подробнее »

20.01.2021

Выявлен продлевающий жизнь напиток Подробнее »