Приложения №№  123456789;  10;  111213  Вернуться

 

Додаток 10
до Порядку видачі ветеринарних документів 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ  

 

N 

INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE
на сировину тваринного походження, яку експортують з України
for raw of animal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт ______________________________________________________

Frontier Inspection Post

Найменування продукції/Name of the product ______________________________________________

Кількість місць/Number of packages ______________________________________________________

Упаковка/Type of package _______________________________________________________________

Маркування/Identification marks _________________________________________________________

Вага нетто/Net weight __________________________________________________________________

1. Походження продукції/Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю

Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________________________________________________

Походження продукції

Origin of the product ____________________________________________________________________
                                                                                                              (збірна, боєнська, інші джерела)
                                                                                                      (from collected, slaughter, other sourses)

2. Направлення продукції/Destination of the product

Країна призначення/Country of destination _________________________________________________

Країни транзиту/Countries of transit _______________________________________________________

Пункт перетину кордону/Point of crossing the board _________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача

Name and address of consignee ___________________________________________________________

Транспорт/Means of transport ____________________________________________________________
   (вказати N вагона, автомашини, рейс літака, судна/specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подана до огляду вказана сировина:

I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination raw product:
- одержана від забою здорових тварин на підприємствах, що мають експлуатаційний дозвіл на експорт сировини;
derived from healthy animals at the premises, having permission for export of raw product;
- походить з господарств і місцевості, благополучних щодо інфекційних хвороб за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також сибірки (для хутряної та шкіряної сировини) та сальмонельозу (для пуху і пір'я);
derived from the premises and locality, free from infectious diseases, included in the O.I.E. list during
the 12 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);
- збірну шкіряну сировину повністю досліджено щодо сибірки з негативним результатом в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the State Veterinary Laboratory, licenced for carrying out such tests.

Сировину перед відправкою досліджено _______________________ на радіоактивне забруднення в
                                                                                                           (дата дослідження) 

державній ветеринарній лабораторії, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не вище __________ Бк/кг.

The products before shipment were tested ______________________ for radioactive contamination in the
                                                                                                 (date of examination)

State Veterinary Laboratory, the level of contamination did not exceed _____________ Bk/kg.

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.

Means of transport were cleaned and disinfected by the methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено/Made on "_____ " ______________ 20__ року

 

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали/title, name) 

Печатка/Stamp  

Підпис/Signature ____________________________________ 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА  

 

N 

COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE
на сировину тваринного походження, яку експортують з України
for raw of animal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт ______________________________________________________
Frontier Inspection Post
Найменування продукції/Name of the product ______________________________________________
Кількість місць/Number of packages ______________________________________________________
Упаковка/Type of package _______________________________________________________________
Маркування/Identification marks _________________________________________________________
Вага нетто/Net weight __________________________________________________________________

1. Походження продукції/Origin of the product
Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________________________________________________
Походження продукції

Origin of the product ____________________________________________________________________
                                                                                                   (збірна, боєнська, інші джерела)
                                                                                             (from collected, slaughter, other sourses)

2. Направлення продукції/Destination of the product

Країна призначення/Country of destination _________________________________________________

Країни транзиту/Countries of transit _______________________________________________________

Пункт перетину кордону/Point of crossing the board _________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача

Name and address of consignee ___________________________________________________________

Транспорт/Means of transport ____________________________________________________________
   (вказати N вагона, автомашини, рейс літака, судна/specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подана до огляду вказана сировина:
I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination raw product:
- одержана від забою здорових тварин на підприємствах, що мають експлуатаційний дозвіл на експорт сировини;
derived from healthy animals at the premises, having permission for export of raw product;
- походить з господарств і місцевості, благополучних щодо інфекційних хвороб за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також сибірки (для хутряної та шкіряної сировини) та сальмонельозу (для пуху і пір'я);
derived from the premises and locality, free from infectious diseases, included in the O.I.E. list during
the 12 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);
- збірну шкіряну сировину повністю досліджено щодо сибірки з негативним результатом в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the State Veterinary Laboratory, licenced for carrying out such tests.
Сировину перед відправкою досліджено _______________________ на радіоактивне забруднення в
                                                                                                            (дата дослідження) 

державній ветеринарній лабораторії, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не вище __________ Бк/кг.

The products before shipment were tested ______________________ for radioactive contamination in the
                                                                                                  (date of examination)

State Veterinary Laboratory, the level of contamination did not exceed ________________ Bk/kg.

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.
Means of transport were cleaned and disinfected by the methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено/Made on "_____ " ______________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали/title, name) 

Печатка/Stamp  

Підпис/Signature ____________________________________ 

Приложения №№  123456789;  10;  111213  Вернуться

загрузка...
 
 
Поиск :

Введите слово или фразу для поиска: (например, «профендер»)

22.01.2021

Огромного сома длиной с человека поймали в Париже возле Лувра Подробнее »

21.01.2021

Смертельная схватка курицы со змеей попала на видео Подробнее »

20.01.2021

Выявлен продлевающий жизнь напиток Подробнее »